Potrebujete poradiť? Napíšte nám na info@kolmanbrothers.sk.

Domov / O produkte

O produkte

Multi Kolagén™ kĺby, väzy, šľachy, vlasy, nechty, pleť

URČENÝ PRE KAŽDÉHO

Zlepšuje kvalitu života

Multi Kolagén™ je unikátny komplex bioaktívnych kolagénových peptidov, ktorý svojim jedinečným zložením napomáha zlepšovať stav kĺbov, vlasov, nechtov, pleti, väzivových tkanív a šliach. Jednotlivé kolagény FORTIGEL®, TENDOFORTE®, VERISOL® potvrdili svoje účinky vo vedeckých štúdiách.

Kúpiť

Prečo si vybrať Multi Kolagén™ od Kolman Brothers?

Vedecky testovaný

Na každý typ kolagénu boli vykonané vedecké štúdie, v ktorých potvrdili svoju účinnosť a bezpečnosť.

Nemecká kvalita

Výrobca kolagénu je popredná nemecká spoločnosť GELITA, ktorá má viac ako 135 rokov skúseností.

Spokojní zákazníci

Vaše pozitívne skúsenosti potvrdzujú výnimočný účinok Multi Kolagénu™.

Priaznivé účinky na vaše telo

Zlepšuje činnosť kĺbov a zdravie chrupaviek

Posilňuje väzy, šľachy a zvyšuje ich flexibilitu

Zlepšuje zdravie pokožky a redukuje vrásky

Zvyšuje rast nechtov a vlasov

Znižuje prejavy celulitídy

Prémiová kvalita

Spĺňa najprísnejšie certifikáty

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO 50001

 • FSSC 22000

 • FDA GRAS status

 • HACCP, GMP

Multi Kolagén™ sa skladá z 3 typov kolagénu - FORTIGEL®, TENDOFORTE®, VERISOL® a vitamínu C

FORTIGEL®

Dnes trpí problémami s kĺbmi každý štvrtý človek a ich počet neustále pribúda. Hlavnou príčinou je opotrebovanie kĺbových chrupaviek spôsobené vekom, cvičením a nadmerným preťažovaním kĺbov. Pre tých, ktorí potrebujú podporu, je však k dispozícii pomoc.

FORTIGEL®, vyvinutý spoločnosťou GELITA, je inovatívnym doplnkom pre regeneráciu kĺbových chrupaviek. Kolagénny proteín tvorí takmer 70% hmoty chrupavky. Bolo preukázané, že optimalizované špecifické kolagénové peptidy FORTIGEL® aktivujú rast novej chrupavky stimuláciou buniek, ktoré pomáhajú zmierňovať nepohodlie v kĺboch a robia ich viac pohyblivými. Tým, že udržuje ľudí fyzicky aktívnych a mobilných, môže FORTIGEL® zlepšovať kvalitu života.

Štúdia Penn State potvrdzuje zlepšenie mobility pomocou FORTIGEL®

Na Penn State University (USA, 2008) bolo prijatých 147 športovcov (72 mužov, 75 žien), ktorí mali bolesti kĺbov spojené s cvičením. Títo športovci (priemerný vek 20,1 roka) boli rozdelení do jednej skupiny užívajúcej 10g bioaktívnych kolagénových peptidov FORTIGEL® ako doplnok výživy a kontrolnej skupiny užívajúcej placebo počas 24 týždňov. Štatisticky bolo možné vyhodnotiť údaje od 97 zo 147 subjektov. Závažnosť symptómov hodnotil ošetrujúci lekár aj účastníci štúdie vizuálnou analógovou škálou.

V tejto prospektívnej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii  bolo zaujímavé pozorovať štatisticky významný rozdiel vo vnímaní bolesti medzi skupinou FORTIGEL® a placebo skupinou. Toto bola prvá štúdia, ktorá preukázala zlepšenie bolestivosti kĺbov u zdravých športovcov užívajúcich FORTIGEL®.


Zdroj:

Clark KL, Sebastianelli W, Flechsenhar KR, Aukermann DF, Meza F, Millard RL, Deitch JR, Sherbondy PS, Albert A. 24-Week study on the use of collagen hydrolysate as a dietary supplement in athletes with activity-related joint pain. Curr Med Res Opin. 2008 May;24(5):1485-96. doi: 10.1185/030079908×291967. Epub 2008 Apr 15. PMID: 18416885.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18416885/


 

Multi Kolagén, FORTIGEL, zmeny v kĺbovej chrupavke
Prémiová kvalita

McAlindon dokazuje dlhodobý účinok FORTIGEL®

V štúdii publikovanej v marci 2011 McAlindonom bol skúmaný dlhodobý účinok užívania bioaktívnych kolagénových peptidov FORTIGEL® na zloženie hyalínovej chrupavky u jedincov s ľahkou artrózou kolena. Táto prospektívna, randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná pilotná štúdia sa uskutočnila v Tufts Medical Center v spolupráci s Harvardskou univerzitou.

Na vizualizáciu štrukturálnych zmien v chrupavkovom tkanive príslušných účastníkov štúdie bol použitý špecifický typ zobrazovania magnetickou rezonanciou (dGEMRIC). Celkovo bolo 30 subjektov randomizovaných do dvoch skupín. Prvá skupina dostávala 10 g FORTIGEL® denne po dobu 48 týždňov a druhá, kontrolná skupina, dostávala placebo. U každého subjektu sa uskutočnili tri MRI snímky kolena, prvá na začiatku, druhá po 24 týždňoch a tretia po 48 týždňoch.

Analýza skenov chrupavky odhalila štatisticky významné zvýšenie hustoty proteoglykánov v kolennej chrupavke u subjektov užívajúcich bioaktívne kolagénové peptidy FORTIGEL®  v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo. To potvrdzuje predchádzajúce experimentálne údaje a jasne demonštruje, že orálne podávaný FORTIGEL® môže mať vplyv na regeneráciu chrupavkového tkaniva.


Zdroj:

McAlindon TE, Nuite M, Krishnan N, Ruthazer R, Price LL, Burstein D, Griffith J, Flechsenhar K. Change in knee osteoarthritis cartilage detected by delayed gadolinium enhanced magnetic resonance imaging following treatment with collagen hydrolysate: a pilot randomized controlled trial. Osteoarthritis Cartilage. 2011 Apr;19(4):399-405. doi: 10.1016/j.joca.2011.01.001. Epub 2011 Jan 18. PMID: 21251991.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21251991/


 

Multi Kolagén, štúdia, chrupavka, koleno
Prémiová kvalita

Univerzita vo Freiburgu v Nemecku potvrdzuje zlepšenie mobility

Zámerom monocentrickej, placebom kontrolovanej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, observačnej štúdie na 139 subjektoch na Inštitúte pre šport a športové vedy University of Freiburg v Nemecku bolo preskúmať účinok perorálne podávaných bioaktívnych kolagénových peptidov FORTIGEL® u subjektov  trpiacich diagnostikovanou bolesťou kolenného kĺbu spojenou s aktivitou. V štúdii sa perorálne podávala denná dávka 5 g FORTIGEL® alebo placeba počas 12 týždňov. Po 3, 6 a 12 týždňoch boli zmeny bolesti, stuhnutosti a fyzických funkcií vyhodnotené pomocou skóre Western Ontario and McMaster Universities Index (WOMAC) 4.

Výsledky štúdie jasne preukazujú účinnosť denného príjmu 5g FORTIGEL®  pri funkčnej bolesti kolien a bedier. Už po 3 týždňoch perorálneho podávania produktu bolo možné pozorovať štatisticky významné zlepšenie bolesti, stuhnutosti a pohyblivosti. Navyše tento pozitívny účinok pretrvával a bol ešte výraznejší po 6 a 12 týždňoch užívania.
U viac ako 40% všetkých pacientov sa dosiahlo úplné zníženie bolesti a u 70% sa mohol preukázať pozitívny účinok užívania. FORTIGEL® je teda efektívnym terapeutickým prístupom pre tých, ktorí trpia bolesťami kolien a bedier.


Zdroj:

Zdzieblik D, Oesser S, Gollhofer A, König D. Improvement of activity-related knee joint discomfort following supplementation of specific collagen peptides. Appl Physiol Nutr Metab. 2017 Jun;42(6):588-595. doi: 10.1139/apnm-2016-0390. Epub 2017 Jan 24. Erratum in: Appl Physiol Nutr Metab. 2017 Nov;42(11):1237. PMID: 28177710.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28177710/


 

TENDOFORTE®

Pevné šľachy a väzy sú rozhodujúce pre celoživotnú fyzickú aktivitu. Sú spojovacími prvkami tela a sú nevyhnutné pre kontrolu pohybu, stabilitu a lepšiu pohyblivosť. Väzy viažu kosti dohromady a šľachy upevňujú svaly na kosti.

Najmä u aktívnych ľudí sú poranenia mäkkých tkanív, poranenia svalov, šliach a väzov, mimoriadne bežné na všetkých úrovniach športu. Či už ide o beh, horolezectvo, tenis, hokej alebo futbal, väčšina zranení vzniká v dôsledku nadmerného namáhania.  Zranenia šliach sú často charakterizované degeneráciou kolagénových vlákien.

TENDOFORTE® je optimalizovaný pre stimuláciu biosyntézy nových molekúl extracelulárnej matrix. Silné šľachy a väzy prispievajú k vysokému fyzickému výkonu a rýchlej regenerácie u športovcov. Ich sila závisí od neporušeného zloženia proteoglykánov, elastických a kolagénových vlákien extracelulárnej matrix. Vedecké štúdie ukazujú pozitívne účinky  TENDOFORTE®, najmä v kombinácii s fyzickou aktivitou.

Zvýšená biosyntéza molekúl väzivovej matrix

Primárne fibroblasty pochádzajúce z ľudských väzov a šliach sa izolovali enzymatickým štiepením a naočkovali sa do jednovrstvových kultúr vo zvlhčenom inkubátore v atmosfére 5% CO2 pri 37 ° C. Po 80% konfluencii buniek bolo bežné kultivačné médium doplnené 0,5 mg / ml Bioactive Collagen Peptides® (FORTIGEL® TENDOFORTE® , GELITA AG, Nemecko). Expresia RNA molekúl matrix a degeneratívnych metaloproteináz sa stanovila pomocou PCR v reálnom čase po stimulačnom časovom období 24 hodín. Okrem toho sa biosyntéza kolagénu, proteoglykánu a elastínu fibroblastov pochádzajúcich zo šliach a väzov stanovila pomocou validovaných metód, ako je western blot, farbenie alciánovou modrou.

Bioactive Collagen Peptides® zreteľne stimulovali biosyntézu molekúl väzivovej matrix. Expresia RNA a biosyntéza kolagénu štatisticky významne vzrástli 1,2-násobne až 2,4-násobne v porovnaní s kontrolnou vzorkou. Okrem toho sa zvýšila syntéza proteoglykánov v šľachách a väzoch.  Približne o 50%  sa zvýšila syntéza elastínu v porovnaní s neošetrenými kontrolnými vzorkami. Taktiež sa znížila expresia matrixových metaloproteináz (proteolytických enzýmov).

Výsledky naznačujú, že Bioactive Collagen Peptides® má štatisticky významný stimulačný vplyv na biosyntézu molekúl extracelulárnej matrix v šľachách a väzivových bunkách. Toto bola prvá štúdia, ktorá načrtla úlohu Bioactive Collagen Peptides® TENDOFORTE® pri znižovaní rizika poranení a pretrhnutia väzov a šliach.


Zdroj:

Schunck M, Oesser S. Specific collagen peptides benefit the biosynthesis of matrix molecules of tendons and ligaments. J Int Soc Sports Nutr. 2013;10(Suppl 1):P23. Published 2013 Dec 6. doi:10.1186/1550-2783-10-S1-P23

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC4045593/#B6

https://www.gelita.com/en/products/collagen-peptides/tendoforte


 

Multi Kolagén, TENDOFORTE, chronická tendonopatia achillovej šľachy
Prémiová kvalita

Štúdia Australian Institute of Sport (AIS)

Štúdia Australian Institute of Sport (AIS) skúmala výhody Bioactive Collagen Peptides®  TENDOFORTE® v priebehu 6 mesiacov (cross-over design). Účastníkmi bolo 20 pacientov s dlhodobými príznakmi chronickej tendinopatie achillovej šľachy, ktorí nereagovali na žiadne tradičné terapie a neboli schopní trénovať. Do 3 mesiacov sa 12 z 20 účastníkov dokázalo vrátiť k behu po začatí terapie s denným príjmom 5 g TENDOFORTE® v kombinácii s vysoko špecializovaným cvičebným programom. Efekt pretrvával dlhodobo. Skupina začínajúca s TENDOFORTE® v prevedení cross-over mala aj po 3 mesiacoch priaznivé účinky.  Mikrovaskularita poklesla v oboch skupinách v podobnom rozsahu. Dospeli sme k záveru, že orálna suplementácia TENDOFORTE® spolu s programom na posilnenie šliach môže urýchliť  návrat k aktivite u pacientov s achilovou tendinopatiou.


Zdroj:

Praet SFE, Purdam CR, Welvaert M, Vlahovich N, Lovell G, Burke LM, Gaida JE, Manzanero S, Hughes D, Waddington G. Oral Supplementation of Specific Collagen Peptides Combined with Calf-Strengthening Exercises Enhances Function and Reduces Pain in Achilles Tendinopathy Patients. Nutrients. 2019 Jan 2;11(1):76. doi: 10.3390/nu11010076. PMID: 30609761; PMCID: PMC6356409.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30609761/


 

Zlepšenie funkčných vlastností u športovcov s chronickou nestabilitou členku

Účelom tejto štúdie bolo preskúmať účinnosť  špecifických kolagénových peptidov (SCP) na zlepšenie stability u športovcov s chronickou nestabilitou členku (CAI). CAI je spojená s horšími funkčnými a mechanickými vlastnosťami väzov. Randomizovanú, dvojito zaslepenú a placebom kontrolovanú štúdiu dokončilo 50 mužov a žien s denným perorálnym prijmom buď 5 g SCP alebo 5 g placeba (maltodextrín) počas obdobia 6 mesiacov. Na meranie subjektívnej vnímanej funkcie členku sa použil nástroj Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) aj  (FAAM-G). Mechanická stabilita sa určovala meraním tuhosti členku artrometrom. Uskutočnilo sa trojmesačné sledovanie. Analýza ANOVA ukázala, že subjektívna stabilita členku sa zlepšila ako u CAIT (p <0,001), tak u FAAM-G (p <0,001) po doplnení SCP v porovnaní s placebom. Vo výsledkoch členkového artrometra neboli zistené žiadne významné zmeny medzi skupinami. Po šiestich mesiacoch sa subjektívna správa o stabilite členku významne zlepšila a sledovanie odhalilo výrazný pokles počtu poranení členkového kĺbu (p <0,05). Tieto údaje podporujú koncepciu, že suplementácia špecifickými kolagénovými peptidmi u športovcov s chronickou nestabilitou členku vedie k významnému zlepšeniu subjektívne vnímanej stability členku. Zníženie miery opätovného poranenia vyvrtnutia členku v nasledujúcom období naznačuje, že tieto nálezy majú klinický význam.


Zdroj:

Dressler P, Gehring D, Zdzieblik D, Oesser S, Gollhofer A, König D. Improvement of Functional Ankle Properties Following Supplementation with Specific Collagen Peptides in Athletes with Chronic Ankle Instability. J Sports Sci Med. 2018;17(2):298-304. Published 2018 May 14.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pmc/articles/PMC5950747/


 

VERISOL®

Kolagén je hlavnou štrukturálnou zložkou pokožky, ktorý predstavuje asi 80% jej suchej hmotnosti. Je známe, že vlastnosti pokožky sú ovplyvňované endogénnymi a exogénnymi faktormi vrátane starnutia, ultrafialového žiarenia, hormónov a výživy. Špecifické peptidy VERISOL® rozpoznávajú fibroblastové bunky v dermálnej vrstve pokožky, ktoré sú následne stimulované k zvýšeniu metabolizmu kolagénu. Výsledkom je podstatne vyššia produkcia dermálneho kolagénu a celkovo extracelulárnej matrix, ktorá nahradzuje straty vplyvom vnútorných a vonkajších faktorov.

Multi Kolagén, VERISOL, stimulácia tvorby kolagénu v pokožke
Prémiová kvalita

Vyššia elasticita pokožky

Cieľom tohto výskumu bolo študovať účinnosť Bioactive Collagen Peptides®  VERISOL®  na biofyzikálne parametre pokožky súvisiace so starnutím. Tejto dvojito zaslepenej placebom kontrolovanej, randomizovanej štúdie sa zúčastnilo 69 žien vo veku od 35 do 55 rokov. Pred prvým podaním  sa objektívne merala elasticita pokožky, vlhkosť, transepidermálna strata vody a drsnosť pokožky. Po 4 týždňoch podávania štúdia odhalila, že VERISOL® vedie k výrazne vyššej elasticite pokožky – až o 15% – v porovnaní s liečbou placebom.  Účinok pretrvával ďalšie 4 týždne po poslednom podaní produktu.


Zdroj:

Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55. doi: 10.1159/000351376. Epub 2013 Aug 14. PMID: 23949208.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23949208/


 

Multi Kolagén, VERISOL, redukcia vrások
Prémiová kvalita

Redukcia vrások

V tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii bola hodnotená účinnosť Bioactive Collagen Peptides® VERISOL® na tvorbu očných vrások  a stimuláciu biosyntézy prokolagénu I, elastínu a fibrilínu v pokožke. Štúdie sa zúčastnilo 114 žien vo veku 45 – 65 rokov. Ženy boli randomizované do dvoch skupín. Prvá dostávala 2,5 g kolagénu VERISOL® a druhá dostávala placebo, raz denne počas 8 týždňov, pričom do každej liečebnej skupiny bolo zaradených 57 žien. V skupine užívajúcej VERISOL® sa pozorovalo zníženie objemu očných vrások (p <0,05) v porovnaní so skupinou s placebom po 4 a 8 týždňoch príjmu. Pozitívny dlhotrvajúci účinok bol pozorovaný 4 týždne po poslednom podaní kolagénu (p <0,05). Ďalej bol po 8 týždňoch u žien užívajúcich VERISOL®  zistený štatisticky významne vyšší obsah prokolagénu typu I (65%) a elastínu (18%) v porovnaní so ženami užívajúcimi placebo. Pre fibrilín bolo možné určiť 6% zvýšenie v porovnaní s placebom. Záverom možno konštatovať, že naše zistenia poukazujú, že orálny príjem Bioactive Collagen Peptides® VERISOL® redukoval vrásky na pokožke a mal pozitívny vplyv na syntézu dermálnej matrix.


Zdroj:

Proksch E, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(3):113-9. doi: 10.1159/000355523. Epub 2013 Dec 24. PMID: 24401291.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24401291/


 

Prémiová kvalita

Výrazné zníženie skóre celulitídy

V tejto dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii sme skúmali účinnosť Bioactive Collagen Peptides® VERISOL® na ošetrenie celulitídy u normálnych žien a žien s nadváhou. Celkovo bolo randomizovaných 105 žien vo veku 24 – 50 rokov so stredne závažnou celulitídou, ktoré dostávali dennú dávku 2,5 g VERISOL®  alebo placebo počas 6 mesiacov. Stupeň celulitídy, zvlnenie pokožky, dermálna hustota a dĺžka subkutánnej hranice sa hodnotili pred začatím štúdie a po 3 a 6 mesiacoch užívania. U žien s normálnou hmotnosťou užívajúcich 2,5 g VERISOL® došlo k významnému zníženiu stupňa celulitídy a zníženiu zvlnenia pokožky na stehnách (P <0,05). Okrem toho sa dermálna hustota významne zlepšila (P <0,05) v porovnaní s placebom.

Účinnosť užívania kolagénu sa potvrdila aj u žien s nadváhou, aj keď vplyv bol v porovnaní so ženami s normálnou telesnou hmotnosťou menej výrazný. Výsledky štúdie preukázali, že pravidelné užívanie 2,5 g VERISOL® počas 6 mesiacov viedlo k zreteľnému zlepšeniu vzhľadu pokožky u žien trpiacich stredne silnou celulitídou.


Zdroj:

Schunck M, Zague V, Oesser S, Proksch E. Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. J Med Food. 2015 Dec;18(12):1340-8. doi: 10.1089/jmf.2015.0022. Epub 2015 Nov 12. PMID: 26561784; PMCID: PMC4685482.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26561784/


 

Multi Kolagén, VERISOL, rast nechtov, rozštiepené nechty
Prémiová kvalita

Podpora rastu a zdravia nechtov

Krehké nechty sú častým problémom žien a týka sa nechtov, ktoré vykazujú drsnosť a odlupovanie. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či denná perorálna suplementácia kolagénovými peptidmi zmierňuje príznaky lámavosti nechtov a zvyšuje rýchlosť rastu. V tejto štúdii užívalo 25 žien 2,5 g Bioactive Collagen Peptides®  VERISOL® jedenkrát denne počas 24 týždňov, po ktorých nasledovalo 4-týždňové obdobie pauzy. Užívanie Bioactive Collagen Peptides®  VERISOL® podporilo rýchlosť rastu nechtov o 12% a zníženie frekvencie lámania nechtov o 42%. Ďalej 64% žien dosiahlo klinické zlepšenie  krehkých nechtov a 88% žien zaznamenalo zlepšenie aj 4 týždne po užívaní. Väčšina žien (80%) súhlasila s tým, že použitie VERISOL® zlepšilo vzhľad nechtov a boli s výsledkom úplne spokojné.


Zdroj:

Hexsel D, Zague V, Schunck M, Siega C, Camozzato FO, Oesser S. Oral supplementation with specific bioactive collagen peptides improves nail growth and reduces symptoms of brittle nails. J Cosmet Dermatol. 2017 Dec;16(4):520-526. doi: 10.1111/jocd.12393. Epub 2017 Aug 8. PMID: 28786550.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28786550/


 

Multi Kolagén™ VERISOL® má pozitívny vplyv na hrúbku vlasov a rýchlosť proliferácie vlasových folikulov
Prémiová kvalita

VERISOL® má pozitívny vplyv na hrúbku vlasov a rýchlosť proliferácie vlasových folikulov

Štúdia sa uskutočnila na 44 zdravých ženách vo veku od 39 do 75 rokov, ktoré dostávali dennú dávku 2,5 g VERISOL® alebo placeba počas 16 týždňov. Na konci tohto obdobia viedlo užívanie kolagénu VERISOL® k významnému zvýšeniu hrúbky vlasov, zatiaľ čo v skupine s placebom bol pozorovaný mierny pokles. Dá sa predpokladať, že pozorovaná zvýšená hrúbka vlasov vedie k zlepšeniu textúrnych a fyzikálnych vlastností vlasov, čo ich robí silnejšími a odolnejšími voči lámaniu.

Štúdia sa zamerala aj na in vitro test, ktorý ukázal štatisticky významné zvýšenie rýchlosti proliferácie buniek ľudského vlasového folikulu o 31 % po vystavení účinkom VERISOL® po dobu 4 hodín v porovnaní s kontrolnými bunkami. To naznačuje pozitívny vplyv kolagénu VERISOL® na metabolizmus vlasových folikulov. Mechanizmus účinku je pravdepodobne založený na zvýšení mitochondriálnej aktivity buniek vlasových folikulov.


Zdroj:

Oesser, S. (2020). The oral intake of specific Bioactive Collagen Peptides has a positive effect on hair thickness [JD]. Nutrafoods, 1, 134–138. https://doi.org/10.17470/NF-020-0019

Recenzie na Multi Kolagén™

 • avatar
  Majo

  Super, zaberá

Zobraziť viac názorov

Určený pre každého

Budeš sa cítiť lepšie

Je skvelé sa cítiť zdravo a tešiť sa zo života. S naším prémiovým Multi Kolagénom™ je tento pocit nadosah.

Kúpiť

Sledujte nás aj na instagrame

Viac príspevkov